ยินดีต้อนรับ Esperanza Coffee

เงื่อนไขและข้อตกลงทั่วไป

บริษัท Markoff Coffee Roastery  จำกัด ได้กำหนดเงื่อนไขและข้อตกลงต่อไปนี้ โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อสินค้า ซึ่งผู้ซื้อจะได้รับความคุ้มครองในกรณีที่ได้รับสินค้าที่มีปัญหาหรือได้รับสินค้าที่ไม่ถูกต้องตามที่ได้สั่งซื้อไว้ ทั้งนี้รวมถึงรายการสั่งซื้อที่ผู้ซื้อไม่ได้รับสินค้าด้วย โดยผู้ซื้อที่สามารถใช้สิทธิ์ในความคุ้มครองจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 

คุณสมบัติ

1.เป็นสมาชิกลงทะเบียนของเว็บไซต์ www.esperanza.coffee
2.สั่งซื้อสินค้าผ่านระบบของเว็บไซต์ www.esperanza.coffee
3.ชำระเงินค่าสินค้าตามช่องทางที่เว็บไซต์กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว

 

เงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้า

1. ราคาสินค้าที่แสดงหน้าเว็บไซต์ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยจะมีการบวกภาษีมูลค่าเพิ่มภายหลังจากรวมยอดค่าบริการจัดส่งและบริการอื่นๆ เรียบร้อยแล้ว (สรุปรวมภาษีหลัง Checkout ยอดคำสั่งซื้อนั้นๆ)
2. หากการสั่งสินค้าผ่านระบบอัตโนมัติ (หน้าเว็บไซต์) ไม่สามารถแก้ไข/ เปลี่ยนแปลง/ เพิ่มเติม/ ยกเลิกสินค้าในใบสั่งซื้อได้ เนื่องจากเป็นการสั่งผ่านระบบอัตโนมัติหากต้องการแก้ไข / เปลี่ยนแปลง / เพิ่มเติม / ยกเลิกสินค้าบางรายการ ขอให้ดำเนินการสั่งสินค้าใหม่ทั้งหมด
3. กรุณาระบุอีเมล์ เบอร์โทรติดต่อ และที่อยู่จัดส่งที่สามารถติดต่อได้ตามความเป็นจริง เท่านั้น เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของตัวลูกค้าเอง กรณีลูกค้าต้องการเอกสารใบเสร็จกำกับภาษีฉบับเต็ม หลังจากทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้วนั้น ลูกค้าสามารถเข้าไปดำเนินการแจ้งการโอนเงิน และต้องใส่เครื่องหมาย “/” ที่หน้าหัวข้อ “ต้องการใบกำกับภาษีฉบับเต็ม” ด้วยเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลจัดส่งเอกสารกำกับภาษีฉบับเต็มไปตามที่อยู่ที่ลูกค้าได้แจ้งไว้
4. หลังจากการชำระเงินแล้ว ลูกค้าไม่สามารถยกเลิกการสั่งสินค้าได้
5. หากต้องการสั่งสินค้าทางโทรศัพท์ (กรุณาแจ้ง Call-center ว่าเป็นลูกค้าจากเว็บ www.esperanza.coffee โดยแจ้ง Email, User name และชื่อ-สกุลจริง)
6. ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่าน Facebook / Line / หรือช่องทาง อื่นๆ ตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้

 

เงื่อนไขการชำระเงิน

1. เมื่อสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว (โปรดแจ้งการชำระเงินผ่านเว็บไซต์ www.esperanza.coffee ) หากไม่ทำการชำระเงิน คำสั่งซื้อดังกล่าวจะถูก ยกเลิก ภายใน 3-7 วัน (โดยอาจมีเจ้าหน้าที่โทรศัพท์ติดต่อไปยังลูกค้าเพื่อแจ้งยอดชำระของคำสั่งซื้อดังกล่าว)
2. การชำระเงินสามารถทำได้ทันทีหลังจากได้ทำการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว
3. ทางบริษัทจะตรวจสอบยอดชำระสินค้าเฉพาะเท่าที่ได้รับการแจ้งจากลูกค้าทางอีเมล์เจ้าหน้าที่ที่ได้แจ้งยืนยันการสั่งซื้อเท่านั้น
4. หลังจากแจ้งการชำระเงินแล้ว จะต้องรออีเมล์ตอบรับการชำระเงินจากทางร้าน (ภายใน 24 ชม.) ถือเป็นอันเรียบร้อย
5. ทางบริษัทขอไม่รับแจ้งชำระเงินทางโทรศัพท์ เพื่อป้องกันการผิดพลาดของข้อมูลได้
6. กรุณาเก็บ Slip หรือหลักฐานในการโอนเงินไว้จนกว่าจะได้รับสินค้า

 

เงื่อนไขเกี่ยวกับการส่งสินค้า

1. การแจ้งส่งสินค้า: ระหว่างรอสินค้าตามกำหนดที่ทางบริษัทแจ้งไว้ (ประมาณ 1-3 วัน เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้า) ขอให้ลูกค้าหมั่นเข้ามาตรวจสอบอีเมล์ของตัวท่านเอง
2. กำหนดการสงสินค้าที่เจ้าหน้าที่แจ้งไว้ล่วงหน้านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากความคลาดเคลื่อนในเรื่องของระยะเวลาด้วยสาเหตุหลายประการที่อยู่นอก เหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ

ฉะนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์รับเฉพาะลูกค้าที่สามารถรอรับสินค้าได้กรณีหากมีเหตุจำเป็นทำให้ได้รับสินค้าเกินจากกำหนดการนั้น อย่างไรก็ตามทางบริษัทได้ใช้ ความพยายามเต็มที่ที่จะจัดส่งสินค้าให้ทันตามกำหนดที่ได้แจ้งไว้

 

เงื่อนไขเกี่ยวกับการคืนเงินให้กับลูกค้า (หากเป็นความผิดพลาดของบริษัทฯ เท่านั้น)

1. ในกรณีสินค้าที่ได้รับไม่ครบตามจำนวนที่สั่ง (ถ้ามี) สามารถแจ้งเลขที่บัญชีเพื่อรับเงินคืนตามอีเมล์ที่เจ้าหน้าที่แจ้งไว้
2. วิธีแจ้งเลขที่บัญชีเพื่อขอรับเงินคืน สามารถแจ้งทางอีเมล์ หรือ Line@ เท่านั้น (การคืนเงิน: เฉพาะกรณีที่ทางบริษัทเห็นสมควร)
3. ทางบริษัทจะโอนเงินคืน ทุกวันศุกร์ เท่านั้น หลังจากทางบริษัทโอนเงินคืนแล้ว จะแจ้งยอดการโอนทางอีเมล์เป็นรายบุคคล
4. ในกรณีลูกค้าระบุหมายเลขบัญชีธนาคาร ในการรับเงินคืนผิดพลาด (หมายเลขผิด ไปเป็นเลขบัญชีของบุคคลอื่นที่สามารถโอนเงินได้) ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ หากทำการโอนเรียบร้อยแล้ว

 

เงื่อนไขเกี่ยวกับการเปลี่ยนสินค้า

1. บริษัทจะรับเปลี่ยน / คืน สินค้า เฉพาะในกรณีที่เป็นความผิดพลาดของทางบริษัทฯ เองเท่านั้น เช่น สินค้ามีตำหนิภายนอก (เฉพาะยังไม่เปิดใช้) ส่งสินค้าให้ผิดขนาด /ผิดไซส์ หรือผิดชนิด โดยไม่ตรงตามที่ลูกค้าระบุไว้ 
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืนใดๆทั้งสิ้น ในกรณีที่ ไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดของทางบริษัท เช่น ถุงขาดจากการกรีดกล่องทะลุโดนสินค้าของลูกค้า ถุงสินค้าเปียกชื้นจากการเก็บไม่ถูกวิธีของลูกค้า หรือ ถุงแพ็คเกจแตกเนื่องจากการโยนกล่องกระแทกแรงๆ หรืออื่นๆ เป็นต้น

 

เงื่อนไขเกี่ยวกับการติดต่อเจ้าหน้าที่

1. สามารถติดต่อทางโทรศัพท์: เบอร์โทรติดต่อ 094-487-3403
2. สามารถติดต่อผ่านทาง Line@ :   @esperanzathailand
3. สามารถติดต่อทางอีเมล์ : [email protected]
4. สามารถติดต่อทางข้อความ Inbox ของ Facebook : www.facebook.com/esperanzathailand
5. วันและเวลาเปิดให้บริการ Call center ในวันจันทร์-ศุกร์ ช่วงเวลา 08.30-17.00 น. (หากกรณีเจ้าหน้าที่ Call center กำลังติดุระให้บริการท่านอื่นอยู่ หรือเป็นช่วงเวลานอกวันเปิดให้บริการ ลูกค้าสามารถติดต่อส่งข้อความผ่านทาง Line@ หรือช่องทางอื่นๆ ที่บริษัทฯ ระบุไว้แทนได้ตลอดเวลา)